Wat is reflexintegratie?

Elke baby beschikt over reflexen. Reflexen zijn  automatische bewegingen die in gang worden gezet door een sensorische prikkel. Deze reflexen ontstaan in de baarmoeder.

Reflexen zijn de basis voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Deze automatische bewegingen hebben als functie om de baby de eerste jaren te laten overleven en functioneren. Alle reflexen hebben een eigen taak en zijn verbonden aan bepaalde gebieden in de hersenen.

De meeste reflexen integreren naarmate je opgroeit. De reflex maakt plaats voor andere reacties die je geleerd hebt en waar je wel controle over hebt. Die bewegingen maak je bewust. Je wordt niet meer gedwongen tot een automatische reactie, maar kunt er ook bewust voor kiezen om iets anders te doen. De reflex is dan geïntegreerd. Dus op het moment dat er controle is vanuit de hersenen, en een bepaalde beweging bewust gemaakt kan worden, dan is de reflex zelf niet meer nodig. Op dat moment is een reflex geïntegreerd.

Elk gezond functionerend kind of volwassene heeft nog actieve reflexen. Als er veel reflexen na je tweede jaar nog ‘actief’ zijn kan dit uiteindelijk leiden tot problemen.

Hierbij kun je denken aan: ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, onderpresteren bij hoogbegaafdheid, concentratieproblemen, hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, burn-out klachten, (faal) angst, heftige reacties op licht-, tast- en/of geluidsprikkels, sensorische integratie problemen, bedplassen, emotionele of motorische problemen, stress en trauma.

Het kan ook zijn dat een kind boven de twee jaar of een volwassene te kampen krijgt met veel stress. Onder stress worden reflexen weer actief. Geïntegreerde reflexen gaan dan weer ‘aan’ . Dit proces gaat volledig automatisch en ontstaat door de vecht- vlucht- of bevriesreacties vanuit de hersenen.  Deze reacties zijn op dat moment nodig om te overleven.

Reflexintegratie wordt gedaan volgens de MNRI®-methode van het Svetlana Masgutova Educational Insitute vanuit Amerika. Deze methode wordt toegepast voor het alsnog integreren van actieve en primaire reflexen.

Via het PTSD-protocol of het stressprotocol kan er worden gewerkt aan het loslaten van trauma’s en angsten en voor het verminderen van stress.

Er zijn ook reflexen die levenslang nodig zijn. De MNRI®-methode heeft ook een protocol om deze reflexen te testen en indien nodig te ondersteunen met de technieken van de levenslange reflexen.

Met het tactile-protocol wordt de huid op verschillende manieren aangeraakt. Door deze aanraking kan de persoon  een gevoel van veiligheid en rust krijgen. Mocht er sprake zijn van onder- of overprikkeling van de informatieverwerking, te veel of te weinig pijnbeleving, dan kan daar met dit protocol aan worden gewerkt.

Quantum Reflex Integratie: 

Bij Quantum Reflex Integration (QRI) wordt de Low level laser ingezet voor het integreren van reflexen. 
De Low Level Laser helpt bij het herstellen en versterken van de myeline tussen de zenuwcellen in de hersenen, waardoor de boodschappen sneller worden doorgestuurd naar de volgende zenuwcel.Dit leidt tot een verbeterd fysiek functioneren en een verdere mentale ontwikkeling.
QRI wordt succesvol toegepast bij het behandelen van leerstoornissen, gedragsproblemen en fysieke uitdagingen. Ook bij autisme, herseninfarct, tinnitus, zenuwpijnen, slechte wondheling, fibromyalgie, kaakproblematiek, CP, Parkinson kan QRI met de Low Level Laser worden ingezet.
Het QRI programma bestaat uit het stimuleren van acupressuur punten en reflexpatronen met behulp van een frequentie in combinatie met Low Level Laser licht. Hierbij wordt de volgende volgorde van de natuurlijke reflexontwikkeling aangehouden