Opleiding

Gevolgde modules MNRI:

 • Archetype Movement Integration (2019)
 • Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration (2017 en 2020 herhaling)
 • Lifelong Reflex Integration (2018)
 • Reflex Integration Disorder and PTSD recovery (2018)
 • Stress Hormones and Reflex Integration (2019)
 • Tactile Integration (2018)
 • MNRI® Treasure Box to Facilitate Learning (juni 2020)
 • MNRI® Toolbox for Dyslexia (augustus 2020)
 • Visual and Auditory Reflex Integration (november, 2020)
 • Oral/Facial Reflex Integration 1 | 2021 January
 • Introduction to Intronauts and Infant Reflexes Integration (april, 2022)
 • MNRI® NeuroStructural Reflex Integration (september 2022)
 • MNRI® Breathing Reflex Integration (januari 2023)
 • MNRI® IPET Archetype Movement Integration (oktober 2023)

Gevolgde modules RMT-i

 • RMTi One – Focus, Organisation & Comprehension (Vitaliteits Centrum Katwijk a/d Rijn Katwijk, South Holland The Netherlands 11 Dec 2021 -)
 • RMTi Two – Emotions, Memory & Behavior (Vitaliteits Centrum Katwijk a/d Rijn Katwijk, South Holland The Netherlands March 13, 2022)

Essential Tool

 • Essential Tool 1 (mei 2021)
 • Essential Tool 2 ( maart 2022)

Braingym

 • Braingym: Braingym I (1999)Braingym:
 • Visioncircels (Braingym 2018)

Quantum Reflex Integration

 • Primitive Reflex Integration Online Course (december 2022)

Andere relevante trainingen en opleidingen:

Van Intern Begeleider naar Kwaliteitscoördinator bij Academica (2020-2021)

Psychomotorisch Kindercoach (dec 2020)

Post HBO op Ichthus Hogeschool: Remedial Teacher/Intern Begeleider, diploma 2003

PABO, diploma, 1995, Ichthus Hogeschool te Rotterdam

Cursussen

 • INPP: schoolprogramma (2018): eendaagse training in het ontdekken en herstellen van Neuro-Ontwikkelingsvertraging bij kinderen met specifieke leerproblemen en/of coördinatieproblemen
 • Jeugdformaat: zorg voor getraumatiseerde kinderen (2017)
 • Kanjertrainingen: Licentie A (basistraining) en Licentie B(nascholing I)
 • CPS: Leescoach primair onderwijs (2015): de leergang Leescoach PO
 • Inholland academy: Fik-2: vroegtijdige herkenning van kinderen met dyslexie
 • CED: aan de slag met woordenschat PO (2017)
 • Ervaar TOS (2020)
 • Leerproblemen de baas (2020, onderdeel Psychomotorisch Kindercoach)
 • Zien en doen! Visuele screening met bioptor (2020, onderdeel Psychomotorisch Kindercoach)
 • Certificaat: Fon Visuele Screening en Trajectbegeleiding
 • Beweeg en Groei (najaar 2020 onderdeel Psychomotorisch Kindercoach)
 • Bodymap Deel 1 & 2 van ontwikkelingslab (oktober 2021)

Aangesloten bij:

Aangesloten bij CAT (CAT | Collectief Alternatief Therapeuten (catcollectief.nl)

WKKGZ:

BAT verzekeringen beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering met
Wkkgz dekking. Dekkingsgebied: EU. Periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Core in Training bij Svetlana Masgutova Educational Institute

(masgutovamethode.nl, masgutovamethod.com)

Visueel Screener Bioptor geregistreerd bij de FON

info-fo.nl

In juni 2020 heb ik de training ‘Zien en Doen” gevolgd. “Zien en Doen” is een onderdeel van de opleiding Psychomotorisch Kindercoach. Ik mag visuele screeningen afnemen met een bioptor en motorische bewegingspatronen meegeven aan kinderen die van invloed zijn op de visuele ontwikkeling. Zo kunnen kinderen waarbij er problemen zijn (met bijvoorbeeld de leesontwikkeling) worden gescreend om te kijken hoe de samenwerking is tussen beide ogen. Ook ben ik geregistreerd bij de FON. Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.info-fo.nl/fixatie-disparatie